Glommen Lindbergs verksamhet
drivs nu under varumärket
Vernum Fastigheter.
Klicka här för att komma till Vernumfast.se.